autistična maštam o mašinama i velikim katastrofama

Friday

kad na ulici vidim kaktuse setim se da sam u pustinji

septembar je dve hiljade sedamnaeste
noć je i vruće je
slušam
radio talase
elektromagnetno se zračim iznad infracrvenog spektra
kroz otvoren prozor u tami nazirem vrhove palmi
nadleću dronovi i elejpidi helikopteri
ponekad dugo stoje na nebu u jednom mestu
i čine jedina svetleća nebeska tela
iznad los anđelesa

Thursday

Western/9th - 3rd/Gardner


u los anđelesu

sanjam šišmiše i apokalipse

gledam lude i bez ičega ljude

i automobile koji prolaze

slušam policijske helikoptere umesto ptica

i buku tihog okeana

vozim se autobusima
koje dugo čekam 

na ulici niko ne govori engleski
počela sam da učim španski i koreanski

široki bulevari dobro poznati
niko ih peške ne prolazi

sa visina vire vrhovi palmi
čak su i one došle sa strane

ovde je pustinja
davno usnila
san o životu izobilja


enterococcus bakterija


Thursday

Monday

o gladi punog stomaka

na skupu 11. jula
u pauzama između brojeva žrtava
razgovara se o letovanju na brionima i odlasku na moraSunday

Friday

carina nebula gde sam nekada svaki dan blejala


neuroni dopamina


o usamljenosti 2

zakoni fizike
na moje ponašanje
deluju drugačije
ja kad sam čestice
od ja kad sam masa
zajedno
čudna stanja
kvantno upletena

Thursday

ai google translate : to people who live in the harshest places

Lonely desolate morning is a body that no one touches.
Out in the shitty day of fragmented world.I read planet. Consciousness is awareness of the energy of 20 watts.
Passed craving.Fingers wet with porn.
Old fax jang.
Rape on the hood of a car.
On the third I climaxed with violent fucking.
I'm in Kragujevac.
Stack for twenty days.
Eight months without a home.
I do not know what I was before.
Me now.
Smoked a joint.
Imagining how  
from the breakup of a comet 
generated solar dust of organic carbon and silicate oxygen in water pockets
travels through the universe of solar winds
charged particles filled with hydrogen ions
from the collision of solar dust and solar wind
there was water.
At the same time I watch Harry Potter.
Now it's better than being among people.
I think it is not normal to watch rape.
In the Worldwide events.
On the Pink 3
Hodja rabbi and priest
discuss the concept of timeIn a dark world
homeless people nations without State 
rush for new victoriesIn the reality of despair
viruses can survive only in icebergs

ljudima koji žive u najsurovijim mestima

usamljena jutra pusta bude tela koje niko ne dira
izlaze u usran dan razjedinjenog sveta

čitam planetu. svest je energija od 20 vati
prošla me je žudnja

prsti vlažni od pornića
old faks jang
silovanja na haubi automobila
na trećem sam uz nasilno jebanje svršila
u kragujevcu sam
štek na dvadeset dana
osam meseci bez doma
ne znam šta sam pre bila
ja od malopre
džoint sam popušila
zamišljam kako
iz raspada kometa
nastaje solarna prašina
od organskog ugljenika
i kiseoničnih silikata u vodenim džepovima
putuje kroz svemir od solarnih vetrova
naelektrisane čestice pune jona hidrogena
iz sudara solarne prašine i solarnog vetra
nastala je voda
u isto vreme gledam hari potera
sad mi je to bolje nego bivanje među ljudima
mislim da nije normalno što gledam silovanja
u svetu dešavanja
na pinku tri
rabin hodža i sveštenik
raspravljaju o pojmu vremena

u mraku sveta
ljudi bez doma
narodi bez države
jurišaju u nove pobede

u stvarnosti očaja
opstaju samo virusi u ledenim bregovima
Tuesday

Monday

Wednesday

usamljena jutra pusta
bude tela koje niko ne dira
izlaze u usran dan
razjedinjenog sveta


sreda u ništa


Sunday

trinaesti septembar u kragujevcu nedeljamože da prođe ceo dan bez velikih pitanja
u običnim radnjama
sedam kilometara oko memorijalnog parka
A = ..xx.
K = ...xx
________
xx.x. = N
tako je radila lorenz mašina

na pinku tri
rabin hodža i sveštenik
raspravljaju o pojmu vremena
posle toga ću uz porniće da masturbiram

Thursday

deseti septembar, kragujevac


iz raspada kometa
nastaje solarna prašina
od organskog ugljenika
i kiseoničnih silikata 
u vodenim džepovima
putuje kroz svemir
od solarnih vetrova
naelektrisane čestice
pune jona hidrogena
iz sudara solarne prašine i solarnog vetra
nastala je voda


kiša vlažnih asteroida
na planetu zemlju udarila

Wednesday

opstaju samo virusi u ledenim bregovima

                                    

Tuesday

ljudima koji žive u najsurovijim mestima


prsti vlažni od pornića
old faks jang
silovanja na haubi automobila
na trećem sam uz nasilno jebanje svršila
u kragujevcu sam
štek na dvadeset dana
osam meseci bez doma
ne znam šta sam pre bila
ja od malopre
džoint sam popušila
zamišljam
veliki penis kako me probija
u isto vreme gledam hari potera
sad mi je to bolje nego bivanje među ljudima
mislim da nije normalno što gledam silovanja
u svetu dešavanja
nedostajanje u četiri zida mirovanj


Saturday

o bliskostimasvako jutro budi me misao
o bliskostima
u mraku sveta
ljudi bez doma
narodi bez države
jurišaju u nove pobede

ljudi od svesti
kvarljivih su tela
na autoputevima
u oklopima na točkovima
osvajaju vreme bezbliskosnog sveta

jednom sam sanjala da se iskrcavam na ostrvo java
bila sam nema
u svetu bez ljudi
pejzaži od zamrznutog nitrogena i metana

u stvarnosti očaja
kako se dešava promena sveta

Thursday

Saturday

Wednesday

Monday

Oda svemogućim ljudima

kad se sete da umreti moraju
svemogući ljudi
sa brigama o budućnosti
koju neće doživeti
ravna linija horizonta
dole su nemirni valovi
gore su oblaci
između svemogući ljudi
telo im propada
a um se kvari
svest im je jedinstvena
o svemu  istovremena
nevidljiva
večnost iz trena
svemogući ljudi
u svemiru sami
prolaze
prolaze
prolaze
a tek su nastali
gde posle odlaze
za bilion i bilion godina
da li će biti sveta
sa svemogućim ljudima
od kosmičke prašine su im tela
potrošna i starenju sklona 
svemogući ljudi
nisu jedinstveni
priroda im je svemirska
donela ih je kometa
iz drugih dimenzija
žive na planeti očaja
ti svemogući ljudi
stalno nesrećni
jer misle da su sami
svemogući ljudi
postaće mašina
za večnost spremna
sledeće doba
međuzvezdana svemirska putovanja
vodiće svemogući čovekmašina 
daleko od uma
a tako blizu svesti
pitanje nad pitanjima
izvor stalnog čuđenja
zašto postoje svemogući ljudihappy birthdayispod šetališta braće domijan
stene iz mora
oštre od valova
neme od trajanja
na stenama
ispržena naga tela
samo danas postoje
sutra ih već nemaTuesday

Sunday

Friday

Thursday

Wednesday

Saturday

Wednesday

Monday

Friday

o svemiru žudnji i naučnoj karijeri

o naučnoj karijeri:
ništa od koreje
i moje naučne karijere
idem u hajduke

o žudnji:
žudnje iz prošlosti
otkrića su budućnosti
treba mi avantura

o svemiru:
materija levitira
na zvučnim talasima
na obodu sunčevog sistema čekam solarni vetar u leđa

svemir je samo'zagledanost

Monday

o revoluciji

glad je individualna
zborim iz salona
punog stomaka

Wednesday

objašnjava kapetan kirk mašini

uvek i bilo gde
očaja će biti
veština je samo
uništavač ne biti
tako će samo
očaj
eksponencijalno da poraste
srce će umu
vrištati
očajanje

pustiti sebe da voliš
čak i katastrofe
za dobrobit tela
kreativnost je neophodna
na svakoj planeti 

Sunday


haos nemir i ništa
u sobi sa svetlima
zamišljenih u ljubav

Wednesday

U budućnosti samo naiva

videćete, videćete!
da ima života u svemiru
nas i zemaljske okeane
donela je kometa
pobuna uma
donosi nova otkrića
može i da nema sveta

videćete, videćete!
u međuzvezdano nebo
otišla je mašina
a čovek ostade
na planeti zemlja
zakopan u rovovima
na život da puca


Monday

veliki grad samoubica

zaposlena žena
vreća se kući
sa posla
i sretne čoveka
koji se sprema
da skoči
sa brankovoga mosta

Wednesday

Jurišam u pobede

kako sam?
isprazno dosadna
svetu beskorisna
šta radim nego promišljam
još iz čuđenja nisam izašla
na ovakav svet gadljiva

u ratu jakih protiv nejakih
nejaki jurišaju u pobede
za tu pobedu svoja tela založe
seku prste gladuju
samo se smrti prodaju

svaki dan
nejaka ja
željna svega
jurišam u pobede